Hiện nay, biểu mẫu, phiếu thu chi được nhiều công ty sử dụng và lưu hành. Vì nó truyền đạt mọi thông tin của công ty đó tới người dùng. Giúp người dùng không bị nhầm lẫn và lưu trữ dễ dàng hơn.

Công ty Phúc Thịnh nhận in các dòng sản phẩm như: bao bì giấy, biểu mẫu, phiếu thu chi…

Read More